Join Us

MB Batu Pahat

No 40 Jalan Soga, 83000 Batu Pahat, Johor.

phone MB Batu Pahat 07-4382525